Μενού

Νεοφιλελευθερισμός

Όρος που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη της ελεύθερης οικονομίας, με ενθάρρυνση της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για την αύξηση της παραγωγής, χωρίς τον κρατικό
παρεμβατισμό, ώστε οι τιμές να διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη
ζήτηση. Σύμφωνα με το νεοφιλελευθερισμό, από τα παραγόμενα αγαθά πρέπει να
ωφελούνται, κυρίως οι λαϊκές μάζες και όχι να πλουτίζει μόνο η ολιγαρχία.


Αφήστε μια απάντηση