Μενού

Νεοϊπποκρατισμός

Κίνηση που εισηγήθηκε ο εγκαταστημένος στην Αγγλία Έλληνας γιατρός Αλ.
Καββαδίας, το 1928 για την επιστροφή της ιατρικής επιστήμης στις βασικές αρχές
του Ιπποκράτη. Κατά τις απόψεις του οι γενικές αρχές του Ιπποκράτη είναι
αλάνθαστες και γι αυτό οφείλει η ιατρική επιστήμη να τις εκτιμήσει σωστά, γιατί
προέρχονται από την πολύτιμη πείρα της ανθρωπότητας κατά τα προϊστορικά χρόνια.


Αφήστε μια απάντηση