Μενού

Νεοκαντιανισμός

Νεώτερη φιλοσοφική κίνηση, που έχει επηρεαστεί από τις φιλοσοφικές δοξασίες του
Καντ. Η κίνηση αυτή εμφανίστηκε στη Γερμανία το 1860 και κυριάρχησε στους
πνευματικούς κύκλους της Γερμανίας, αλλά και στους θιασώτες της καντιανής
φιλοσοφίας άλλων χωρών ως τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Η σχολή αυτή συγκέντρωσε
σχεδόν όλους τους φιλοσόφους της περιόδου αυτής. Τα χωριστά θέματα, με τα οποία
ασχολούνταν οι διάφορες σχολές, αν και διάφορα, ταυτίζονταν στη γενική παράδοση
των θεμελιωδών δοξασιών της καντιανής φιλοσοφίας. Ο νεοκαντιανισμός εξακολουθεί
να κατέχει σημαντική θέση στη σύγχροονη φιλοσοφία, αν και τα νεώτερα κινήματα
του υπαρξισμού, της φαινομενολογίας και οντολογίας παραμέρισαν κάπως τις
αναμφισβήτητες αξίες του.


Αφήστε μια απάντηση