Μενού

Νεολαμαρκισμός

Εξελικτική θεωρία, που δέχεται την κληρονομικότητα των επίκτητων χαρακτήρων, ως
αποτέλεσμα της λογικής προσαρμογής των οργανισμών στις εξωτερικές συνθήκες. Ο
νεολαμαρκισμός εμφανίστηκε στο τέλος το 19ου αιώνα, όταν άρχισαν να εκδηλώνονται
αμφιβολίες για τη φυσική επιλογή. Αρχηγός της σχολής των νεολαμαρκιστών
θεωρείται ο Αμερικανός Κόουπ. Ο βιολόγος αυτός αποδίδει σπουδαίο ρόλο στη θέληση
και τις συνήθειες για τις μεταβολές στην κατασκευή του σώματος. θεωρεί, επίσης,
απίθανο ότι  φυσική επιλογή είναι τόσο δημιουργική. Στις αρχές του 20ου
αιώνα ο νεολαμαρκισμός είχε πολλούς οπαδούς στην Αμερική, στη Γαλλία, στη
Γερμνία και στην Αγγλία.


Αφήστε μια απάντηση