Μενού

Νεολογισμός

Όρος με τον οποίο υποδηλώνεται η χρήση μιας λέξης, που πρόσφατα εισήλθε σε μια
γλώσσα και δημιουργήθηκε είτε από παραγωγή είτε από σύνθεση ή δανεισμό είτε από
ελεύθερη κρίση. Ονομασία νέας και ασυνήθιστης λέξης από τους ψυχοπαθείς. Ο
νεολογισμός παρατηρείτε στις περιπτώσεις σχιζοφρενίας και παραληρητικών
καταστάσεων.


Αφήστε μια απάντηση