Μενού

Νεοβιταλισμός

Βιολογική θεωρία που εμφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και που αποτελεί νέα
μορφή του βιταλισμού. Οι νεοβιταλιστές ερμηνεύουν τα φαινόμενα της ζωής με την
επίδραση ιδιαίτερων παραγόντων, που διαφέρουν από τους φυσικοχημικούς
παράγοντες, που ρυθμίζουν τα συνηθισμένα υλικά φαινόμενα. Στην ουσία, οι
παράγοντες αυτοί είναι υπερβατικοί. Κύριος εκπρόσωπος του νεοβιταλισμού είναι ο
Ράινκε.


Αφήστε μια απάντηση