Μενού

Νεοχριστιανισμός

Θρησκευτικοφιλοσοφική κίνηση, που επιδιώκει να συμβιβάσει τις διάφορες
χριστιανικές ομολογίες, με την εξεύρεση κοινής βάσης συνεννόησης. Παρακινήθηκε
από τις θεωρίες περί Χριστιανισμού του Λ. Τολστόι και σημειώθηκε στη Ευρώπη από
το 1890, χωρίς όμως αποτελέσμα.


Αφήστε μια απάντηση