Μενού

Νεπωτισμός

Πολιτική πυο υιοθέτησαν ορισμένοι πάπες, χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η από
μέρους τους απονομή τιμητικών και προσοδοφόρων αξιωμάτων σε ανιψιούς ή άλλους
συγγενείς. Ο νεπωτισμός εφαρμόστηκε από το 1417-1559, συστηματικά δε από τις
δυναστείες των Κολόννια και Βιοργιά. Σήμερα, ο όρος δηλώνει κάθε σκανδαλώδη
προτίμηση συγγενών και ευνοουμένων των ισχυρών, σε χορηγίες και παραχωρήσεις.


Αφήστε μια απάντηση