Μενού

Νομιναλισμός – ονοματοκρατία

Τάση στη μεσαιωνική φιλοσοφία, οι οπαδοί της οποίας ισχυρίζονται, ότι γενικές
(καθολικές) έννοιες είναι μόνο τα ονόματα των πραγμάτων που υπάρχουν
αντικειμενικά. Εναντίον της ονοματοκρατίας τάχτηκαν οι εκπρόσωποι της
πραγματοκρατίας, που ισχυρίζονταν, σύμφωνα με το πνεύμα του Πλάτωνα και του
πλατωνισμού, ότι ο γενικές έννοιες υπάρχουν πραγματικά ως πνευματικές ουσίες
ανεξάρτητες από τα πράγματα.


Αφήστε μια απάντηση