Μενού

ΩΦΕΛΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει ότι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης συμπεριφοράς . .. Ηθική θεωρία της αγγλοσαξονικής παραδοσιακής φιλοσοφίας που προσπαθεί να εξηγήσει ,γιατί μια πράξη είναι σωστή ή εσφαλμένη .


Αφήστε μια απάντηση