Μενού

Οικονομισμός

Ιδεολογική και πολιτική κίνηση, που διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στους
κόλπους του Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, σε αντίθεση προς τον
επαναστατικό μαρξισμό. Κατά τους θεωρητικούς του οικονομισμού, η εργατική τάξη
έπρεπε να διεξάγει μόνο οικονομικούς αγώνες και όχι πολιτικούς.


Αφήστε μια απάντηση