Μενού

Οικοσιτισμός

Ο όρος προσδιορίζει μια κοινωνκή σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων, κατά την οποία
ο άνθρωπος καθυποτάσσει ορισμένα είδη ζώων, τα ανατρέφει στην αιχμαλωσία και τα
κάνει να εξαρτώνται από αυτόν. Οικοσιτισμός, λοιπόν είναι και η φροντίδα του
ανθρώπου προς τα οικόσιτα ζώα για το δικό του συμφέρον. Οικοσιτισμός σημαίνει,
επίσης εξημέρωση άγριων ζώων και διαβίωση σε ελεγχόμενους ή περιορισμένους
χώρους.


Αφήστε μια απάντηση