Μενού

Οιωνισμός

Η οιωνοσκοπία, το να προλέγει κανείς το μέλλον με την παρατήρηση της πτήσης και
της κραυγής των πουλιών. Γενικά η προφητεία, η προαίσθηση. Η λέξη προέρχεται από
το όνομα του σαρκοφάγου πτηνού αιωνός, που οι αρχαίοι μάντευαν το μέλλον
από την πτήση και τις κραυγές του. Οι αρχαίοι θεωρούσαν οιωνούς και τις
αστραπές, τις κινήσεις των φιδιών και άλλων ζώων, καθώς και τα διάφορα
περιστατικά που τύχαινε να συμβούν στη διάρκεια μιας οιωνοσκοπίας. Οι Ρωμαίοι
δεν ξεκινούσαν για μια εκστρατεία ούτε άρχιζαν μάχη αν δεν εξέταζαν τους
οιωνούς. Οι δε αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πως στον πόλεμο δεν πρέπει να δίδεται
σημασία στους οιωνούς, αλλά μόνο στο καθήκον για την άμυνα της πατρίδας.


Αφήστε μια απάντηση