Μενού

Ολισμός

Θεωρία που διατυπώθηκε απο το Νοτιοαφρικανό στρατηγό Γιαν Σματς το 1926, σύμφωνα
με την οποία το Σύμπαν έχει την τάση να δημιουργεί μονάδες συνεχώς
πολυπλοκότερες, όπως η αδρανής ύλη, η ζώσα ύλη, η ζώσα και λογική ύλη. Ο ολισμός
αποκρούει το βιταλισμό και την εντελέχεια.


Αφήστε μια απάντηση