Μενού

Ομφαλοψυχισμός

Με τον όρο αυτόν ονόμαζαν τη διδασκαλία των Ησυχαστών οι αντίπαλοι τους, καθώς
και την ψυχολογική κατάσταση της έκστασης στην οποία βρίσκονταν, με την εντατική
προσήλωση του βλέμματος στον ομφαλό τους. Από παραίσθηση φαντάζονταν ότι έβλεπαν
φως, στο οποίο απέδιδαν θεία ιδιότητα, ταυτίζοντας τούτο προς το λαμπρό φως που
περιέβαλε το Χριστό κατά τη μεταμόρφωση του στο όορς Θαβώρ.


Αφήστε μια απάντηση