Μενού

Ομογαμετισμός

Το φαινόμενο, κατά το οποίο κάθε φύλο ατόμου παράγει μια κατηγορία γαμετών, όλων
όμοιων μεταξύ τους. Στον άνθρωπο, η γυναίκα παράγει ωάρια, που φέρουν το ίδιο
φυλετικό χρωμόσωμα Χ, ενώ τα σπερματοζωάρια  του άνδρα ανήκουν σε δύο
τύπους, από τους οποίους ο ένας φέρει το χρωμόσωμα Χ, ενώ ο άλλος όχι.


Αφήστε μια απάντηση