Μενού

Οπισθογενειισμός

Δυσμορφία του προσώπου, που δημιουργείται από το γένι, το οποίο φύεται πίσω από
το κανονικό όριο και δημιουργεί έτσι εικόνα πτηνομορφίας. Για την επανόρθωση του
οπισθογενειισμού εφαρμόζεται μεταμόσχευση του πλευρικού χόνδρου.


Αφήστε μια απάντηση