Μενού

Οθωμανισμός

Εθνικιστικό δόγμα ορισμένων Τούρκων πολιτικών, που είχε ως σκοπό τον αναγκαστικό εκτουρκισμό των μη τουρκικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, όλες οι εθνότητες της αυτοκρατορίας ανακηρύχτηκαν σε ενιαίο οθωμανικό έθνος. Ο οθωμανισμός εμαφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και έγινε η επίσημη ιδεολογία των Νεοτούρκων. Η εφαρμογή, όμως του δόγματος αυτού απέτυχε και ο όρος σήμαινε πλέον την ιθαγένια.


Αφήστε μια απάντηση