Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 17)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

Θητακισμός

Θητακισμός : Διαταραχή του λόγου , που χαρακτηρίζεται ως μερικός τραυλισμός .Εκείνος που πάσχει από θητακισμό , δεν μπορεί να προφέρει σωστά το γράμμα (θ). Άλλοτε το προφέρει ως (σ) , σπανιότερα δε ως (τ) ή (κ).

Συνέχεια »

Θιγμοτροπισμός ή απτοτροπισμός

Θιγμοτροπισμός : Οι χαρακτηριστικές κινήσεις που πραγματοποιούν τα διάφορα αναρριχητικά φυτά , για να συλλάβουν διάφορα όρθια στηρίγματα και να συγκρατηθούν απ’ αυτά στην προσπάθειά τους να ανορθωθούν πάνω από το έδαφος.

Συνέχεια »

Θωμισμός

Θωμισμός : Η διδασκαλία του Θωμά του Ακινάτου κορυφαίου Ιταλού σχολαστικού θεολόγου και φιλοσόφου , αγίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η φιλοσοφία του Ακινάτου στηρίζεται στην ανθρώπινη λογική , ενώ η θεολογία στηρίζεται στη θεία αποκάλυψη και την αυθεντία της Εκκλησίας.

Συνέχεια »

Θεοσοφισμός

Θεοσοφισμός : Θρησκευτικοφιλοσοφικό σύστημα , σύμφωνα με το οποίο η γνώση του θεού και των θείων πραγμάτων γενικά επιτυγχάνεται όχι τόσο με τη διαδικασία της νοητικής ανάπτυξης όσο με την ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος , που οδηγεί σε μια μυστική …

Συνέχεια »

Θερμοτακτισμός ή θερμοτροπισμός

Θερμοτακτισμός : Η αντίδραση των ζώων απέναντι στη θερμότητα. Μερικοί ζωικοί οργανισμοί μετακινούνται προς μια πηγή θερμότητας ( θετικός θερμοτροπισμός ) ή απομακρύνονται από αυτήν ( αρνητικός θερμοτροπισμός).

Συνέχεια »

Θανατισμός ή θανατοκρατία

Θανατισμός ή θανατοκρατία : Όρος που δημιουργήθηκε από τον Χαίκελ για να εκφραστεί μονολεκτικά η θεωρία , κατά την οποία με το θάνατο του ανθρώπου όχι μόνο εξαφανίζονται οι ζωικές φυσιολογικές λειτουργίες , αλλά και η ψυχή, που δεν είναι …

Συνέχεια »

Θατσερισμός

Θατσερισμός : Ο όρος χαρακτηρίζει το «ριζοσπαστικό» συντηρητισμό της Θάτσερ , που προσπάθησε να λύσει τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας της , συνδυάζοντας ένα εξαιρετικό αυταρχικό στιλ διακυβέρνησης στο πολιτικό επίπεδο με μια μονεταριστική πολιτική στο οικονομικό.

Συνέχεια »

Θεϊσμός

Θεϊσμός : Μεταφυσική διδασκαλία , σύμφωνα με την οποία υπάρχει προσωπικός θεός , δημιουργός του κόσμου. Διαφέρει από τον πανθεϊσμό , που ταυτίζει τι θεό με τον κόσμο , και από τον δεϊσμό , που αποκλείει , κάθε επέμβαση του …

Συνέχεια »

Θεματισμός

Θεματισμός : Στην Βυζαντινή μουσική , δύο από τα σαράντα άφωνα σημάδια , ή σημάρια , ή μεγάλες υποστάσεις της παλιάς βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας.

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr