Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 21)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

Εξηλεκτρισμός

Ευρύτατη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για την εντατικότερη εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της εθνικής οικονομίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού μιας χώρας .

Συνέχεια »

Εξαστισμός

Ο όρος προσδιορίζει την πολιτιστική εξέλιξη του πληθυσμού στο ύπαιθρο . Όταν σε μια περιοχή στο ύπαιθρο εμφανίζονται εκδηλώσεις πολιτιστικές ( που συνήθως συνδέονται με τα αστικά κέντρα ) , θεωρείται τότε ότι ο πληθυσμός της περιοχής γίνεται «αστικός» (εξαστίζεται …

Συνέχεια »

Eντοπισμός

Ο περιορισμός σε κάποιον τόπο. Η παρεμπόδιση επέκτασης.Από Ιατρική άποψη : Ο προσδιορισμός της θέσης ξένων σωμάτων, ή όγκων, ή φλεγμονών κ.λπ. στον οργανισμό. Επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα (ακτινογραφία, ακτινοσκόπηση κ.λπ.). Επίσης, σημαίνει τον περιορισμό μιας επιδημίας σε μια ορισμένη …

Συνέχεια »