Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 24)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΣ

Η αφαίρεση βράχων για την ισοπέδωση ενός χώρου , την εσκαφή θεμελίων , την κατασκευή μιας διώρυγας , την εκβάθυνση ενός ποταμού , τη διάνοιξη στοών στα ορυχεία κλπ.

Συνέχεια »

ΕΚΓΑΛΛΙΣΜΟΣ

Η μεταβολή πράγματος σε γαλλικό , ή ατόμου σε Γάλλο . Για κείμενο , η μίμηση του τυπικού της γαλλικής γλώσσας , αναφορικά μετο γραμματικό και το φθογγικό τύπο αυτής .

Συνέχεια »

ΕΚΔΡΟΜΙΣΜΟΣ

Κίνηση σχετική με τη δημιουργία ομαδικών εξορμήσεων στο ύπαιθρο . Στην Ελλάδα ο εκδρομισμός άρχισε στο τέλος του 19ου αιώνα και αναπτύχθηκε περισσότερο στο διάστημα του μεσοπολέμου και κατά την τελευταία δεκαετία .

Συνέχεια »

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΣ

Η εκκόκκιση . Ο αποχωρισμός του σπόρου από το φλοιό που τον περιβάλλει . Στην κλωστοβιομηχανία είναι η απαλλαγή των φυτικών κλωστικών υλών από τα προσκολλημένα σ΄αυτές σπέρματα . Ο εκκοκκισμός με τη μορφή αυτή γίνεται στο βαμβάκι , το …

Συνέχεια »

ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

Η ενέργεια και το αποτέλεσμα του εκμηδενίζω , ο αφανισμός , ο εξαφανισμός . Η μετάβαση από την ύπαρξη στην ανυπαρξία . Στην εκκλησιαστική Ιστορία είναι η θεωρία των αιρετικών της Β. Αμερικής , σύμφωνα με την οποία οι ψυχές …

Συνέχεια »

ΕΘΝΙΣΜΟΣ

Το να κατάγεται κανείς από κάποιο έθνος , η εθνικότητα , η ιθαγένεια , η υπηκοότητα . Η εθνική συνείδηση ( ο όρος αντιδιαστέλλεται εκείνου του εθνικισμού ) .

Συνέχεια »

ΔΩΡΙΣΜΟΣ

Η επικράτηση των Δωριέων (Σπαρτιατών ) στην Αττική και η επίδρασή τους στους Αθηναίους , με τις συνθήκες ( ενδυμασία κλπ.) , με την τέχνη ( δωρικός ρυθμός ) και αργότερα με το λόγο , για να δημιουργηθεί ένα κράμα …

Συνέχεια »

ΕΒΟΛΥΣΙΟΝΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία που βασίζεται στην εξέλιξη . Μια σειρά ολόκληρη από διαδοχικές αλλαγές , όπου η καθεμία σχετίζεται και προσδιορίζεται από εκείνη που είναι προηγούμενη και προέρχεται από αυτή σύμφωνα με κάποια εσωτερική αναγκαιότητα . Η αρχή γίνεται από μιαν …

Συνέχεια »

ΕΓΕΛΙΑΝΙΣΜΟΣ

Η φιλοσοφική διδασκαλία του Εγέλου και των μαθητών του . Η επίδραση της φιλοσοφίας του Εγέλου είναι ανάλογη με την ερμηνεία , που δόθηκε στη διδασκαλία του .Οι κυριότεροι εγελιανισμοί είανι τέσσερις : 1) ο “ορθόδοξος εγελιανισμός ” , 2) …

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr