Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 39)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΗ

Κλάδος της θεολογίας που έχει ως αντικείμενο την εξέταση των διαφορών που χωρίζουν τις χριστιανικές εκκλησίες , τον έλεγχο των ετεροδόξων και την αναίρεση των αντιρρήσεων που προβάλλονται από αυτούς .

Συνέχεια »

ΑΝΑΡΧΟΑΥΤΟΝΟΜΟΣ

Αυτός που λόγω αναρχικών πολιτικών πεποιθήσεων ή και προσωπικής ιδιοσυγκρασίας αρνείται την ένταξή του σε οργανωμένα πολιτικοκοινωνικά σχήματα και δρα συνήθως αυτόνομα .

Συνέχεια »

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΣΜΟΣ

Η στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την απόρριψη των συμβατικών κανόνων , δηλ . των καθιερωμένων και αποδεκτών κατά τα κρατούντα επιλογών , συμπεριφορών , τρόπων ένδυσης , σκέψεως , κλπ.

Συνέχεια »

ΑΝΑΡΧΟΚΟΥΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Η ιδεολογία που προσπαθεί να συγκεράσει τις θεωρίες και τις αρχές του κουμουνισμού και του αναρχισμού , πρεσβεύοντας ότι η κατάρευση του καπιταλισμού πρέπει να συνοδευτεί και από την κατάργηση κάθε κρατικής δομής .

Συνέχεια »

ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ

Ο κλάδος της φιλοσοφίας που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη των αξιών ( θρησκευτικών , ηθικών κ.λ.π.) , τόσο μεμονωμένα όσο και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις .

Συνέχεια »

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

Συστηματική μελέτη των φωνητικών ήχων του ανθρώπου. Περιγράφει και ταξινομεί όλους τους ήχους που παράγονται από τον φωνητικό σωλήνα του ανθρώπου, με βάση φυσιολογικά και ακουστικά χαρακτηριστικά.

Συνέχεια »

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

Το εκ νέου βάπτισμα αυτών που προσχώρησαν στην αίρεση των Αναβαπτιστών , οι οποίοι απέρριπταν τον νηπιοβαπτισμό και ξαναβάπτιζαν τους οπαδούς τους ( 16ος αιώνας ) .

Συνέχεια »