Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 39)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΑΝΤΙΛΕΞΙΣΜΟΣ

Το λογοτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε κυρίως στη Γαλλία , έχοντας ως βάση την άποψη ότι η ποίηση είναι υπόθεση συνδυασμού ήχων και οπτικής διάταξης των γραμμάτων , χωρίς να προκύπτει συγκεκριμένο νόημα .

Συνέχεια »

ΑΝΤΙΝΟΜΙΣΜΟΣ

Η τάση για απελευθέρωση από τον ηθικό νόμο , που προβάλλει την αδιαφορία προς τον Θείο Νόμο , ή και την πλήρη απόρριψή του και προτάσει την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης ( χωρίς να αρνείται και τη δύναμη της Θείας …

Συνέχεια »

ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΗ

Κλάδος της θεολογίας που έχει ως αντικείμενο την εξέταση των διαφορών που χωρίζουν τις χριστιανικές εκκλησίες , τον έλεγχο των ετεροδόξων και την αναίρεση των αντιρρήσεων που προβάλλονται από αυτούς .

Συνέχεια »

ΑΝΑΡΧΟΑΥΤΟΝΟΜΟΣ

Αυτός που λόγω αναρχικών πολιτικών πεποιθήσεων ή και προσωπικής ιδιοσυγκρασίας αρνείται την ένταξή του σε οργανωμένα πολιτικοκοινωνικά σχήματα και δρα συνήθως αυτόνομα .

Συνέχεια »

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΣΜΟΣ

Η στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την απόρριψη των συμβατικών κανόνων , δηλ . των καθιερωμένων και αποδεκτών κατά τα κρατούντα επιλογών , συμπεριφορών , τρόπων ένδυσης , σκέψεως , κλπ.

Συνέχεια »

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ

Χρόνια ψυχολογική ή και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ , η οποία χαρακτηρίζεται από ανάγκη του ασθενούς για υπερβολική και τακτική κατανάλωση οινοπνευματώδων ποτών και έχει συχνά ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ικανότητας του ατόμου να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και …

Συνέχεια »

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μέθοδος διδασκαλίας που στηρίζεται στην εκπαίδευση των λιγότερων ικανών και πιο αδύνατων μαθητών από άριστους συμμαθητές τους ή τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ( στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μέχρι το 1880 ).

Συνέχεια »

ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ

Η ιδιότητα ορισμένων στοιχείων λόγου χάρη του άνθρακα , του θείου , να εμφανίζονται με δύο ή περισσότερες διαφορετικές μορφές …π.χ ο άνθρακας ως διαμάντι , γραφίτης και αιθάλη .

Συνέχεια »