Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 40)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μέθοδος διδασκαλίας που στηρίζεται στην εκπαίδευση των λιγότερων ικανών και πιο αδύνατων μαθητών από άριστους συμμαθητές τους ή τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων ( στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μέχρι το 1880 ).

Συνέχεια »

ΑΛΛΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ

Η ιδιότητα ορισμένων στοιχείων λόγου χάρη του άνθρακα , του θείου , να εμφανίζονται με δύο ή περισσότερες διαφορετικές μορφές …π.χ ο άνθρακας ως διαμάντι , γραφίτης και αιθάλη .

Συνέχεια »

ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

Συστηματική μελέτη των φωνητικών ήχων του ανθρώπου. Περιγράφει και ταξινομεί όλους τους ήχους που παράγονται από τον φωνητικό σωλήνα του ανθρώπου, με βάση φυσιολογικά και ακουστικά χαρακτηριστικά.

Συνέχεια »

ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

Το εκ νέου βάπτισμα αυτών που προσχώρησαν στην αίρεση των Αναβαπτιστών , οι οποίοι απέρριπταν τον νηπιοβαπτισμό και ξαναβάπτιζαν τους οπαδούς τους ( 16ος αιώνας ) .

Συνέχεια »

ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Η συνθετική φάση του μεταβολισμού κατ’ αντιδιαστολή προς τον καταβολισμό . Η σύνθεση στους ζωντανούς οργανισμούς πιο πολύπλοκων ουσιών από άλλες απλούστερες .

Συνέχεια »

ΑΒΑΝΓΚΑΡΝΤΙΣΜΟΣ

Η τάση για πειραματισμό με νέες καλλιτεχνικές και πνευματικές αξίες και έντονη αμφισβήτηση των (αντίστοιχων ) καθιερωμένων , η οποία χαρακτηρίζει πολλά καλλιτεχνικά ρεύματα ( λ.χ. τον φοβισμό , κυβισμό , φουτουρισμό , τον υπερρεαλισμό , τον λετρισμό ) .

Συνέχεια »