Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 41)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Είναι το λάθος που γίνεται στη χρονολόγηση κάποιου γεγονότος . Το λάθος αυτό μπορεί να είναι συνειδητό για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς ή ακούσιο και οφείλεται σε ελλιπή πληροφόρηση ή σε άγνοια .

Συνέχεια »

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑ

Είναι το δικαίωμα του ανθρώπου να ανήκει σε οποιαδήποτε θρησκεία επιθυμεί ή και σε καμία , χωρίς να διώκεται γι’ αυτή την επιλογή του . Η ανεξιθρησκεία σημαίνει ακόμη την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης .

Συνέχεια »

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία που εξετάζει τον άνθρωπο γενικά και αφηρημένα , σαν ύπαρξη , έξω δηλαδή από συγκεκριμένες καινωνικές και ιστορικές συνθήκες . Οι ανθρωπολογιστές δεν ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό , αλλά για τον αιώνιο , αμετάβλητο στην ουσία του και …

Συνέχεια »

ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Κίνηση αντιπερισπασμού απέναντι στο επαναστατικό φαινόμενο με σκοπό την επαναφορά της προηγούμενης τάξης πραγμάτων , αυτής δηλαδή που επικρατούσε , πριν η επανάσταση αλλάξει ριζικά τις κοινωνικές δομές .

Συνέχεια »

ΒΕΤΟ

Είναι η αρνησικυρία , η άρνηση που ακυρώνει ή εμποδίζει προσωρινά ή παραπέμπει σε νέα συζήτηση την εφαρμογή αποφάσεων ή νόμων ενός συλλογικού οργάνου .

Συνέχεια »

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Αντίληψη σύμφωνα με την οποία επιλέγονται , προτιμούνται ή υπερισχύουν οι άξιοι , οι ικανοί για τα διάφορα αξιώματα ή θέσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής .

Συνέχεια »

ΔΑΣΜΟΣ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ

Είδος έμμεσου φόρου που επιβάλλεται συνήθως από χώρα στα προϊόντα ( εμπορεύματα ) που περνούν την τελωνειακή γραμμή . Οι δασμοί , ανάλογα με το αν επιβαρύνουν τα προϊόντα που εισάγονται , εξάγονται ή απλώς διασχίζουν το έδαφος της χώρας …

Συνέχεια »

ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Λόγος που περιέχει ανακρίβειες , ασάφειες είτε γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη γνώση της μητρικής γλώσσας είτε γιατί υπεισέρχονται παράγοντες εσκεμμένης παραπλάνησης του ακροατή ή του αναγνώστη .

Συνέχεια »

ΔΥΤΙΚΙΣΜΟΣ

Ιστορικοφιλοσοφικό ρεύμα που διαμορφώθηκε στη Ρωσία κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα . Οι εκπρόσωποι του συγκεγκριμένου ρεύματος επέμειναν στην ανάγκη της αφομοίωσης των επιτευγμάτων του δυτικού πολιτισμού από τη Ρωσία που βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική , κοινωνική και …

Συνέχεια »

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ

Είναι το σύστημα οικονομικής εκμετάλευσης και πολιτικής υποταγής των οικονομικά ασθενέστερων χωρών από τις ισχυρότερες . Η αποικιοκρατία εμφανίζεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του καπιταλισμού και είναι το φυσικό επακόλουθο .

Συνέχεια »

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Διοικητικό σύστημα μέσω του οποίου , μεταβιβάζονται σε περιφερειακά όργανα ορισμένες εξουσίες ή λειτουργίες με σκοπό να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών .

Συνέχεια »
banner
asxetos.gr