Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 51)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Όρος της ψυχολογίας που αναφέρεται στην αναστολή ( ματαίωση ) της ικανοποίησης επιθυμιών και ορμών του ατόμου . Η ματαίωση αποτελεί έναν από τους αμυντικούς μηχανισμούς του εγώ .

Συνέχεια »

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Είναι ομάδες πολιτών , στο εσωτερικό των κρατών , που διαφέρουν ως προς την εθνικότητα , τη γλώσσα , τη θρησκεία από τη σχετικά πολυαριθμότερη ή απλώς κυριαρχούσα ομάδα των πολιτών .

Συνέχεια »

ΜΕΣΣΙΑΝΙΣΜΟΣ

Προφητικό κίνημα που θεμελιώνεται στην αναμονή ενός ” μεσσία ” , δηλαδή σωτήρα , σταλμένο από το Θεό , ο οποίος θα οδηγήσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό σύνολο στη ” Γη της Επαγγελίας ” .

Συνέχεια »

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

1 . Είναι η άρνηση της υπερβατικής αρχής που κυβερνά τον κόσμο . 2 . Άρνηση της δυνατότητας , της χρησιμότητας , της ωφέλειας οποιασδήποτε γνώσης και η άρνηση της σκοπιμότητας του ηθικού βίου .

Συνέχεια »

ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Οικονομικοκοινωνικο-πολιτικό σύστημα που αποβλέπει στην κατάργηση της ιδιοκτησίας , των ταξικών διακρίσεων και στην παγίωση της αρχής από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του , στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του .

Συνέχεια »

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Είναι η σχέση μεταξύ των ποσών που εισάγονται σε ένα κράτος και των ποσών που εξάγονται για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο . Ενεργητικό είναι το ισοζύγιο των πληρωμών , όταν τα χρηματικά ποσά που εισάγονται συνολικά σε ένα κράτος είναι …

Συνέχεια »

ΚΑΣΤΑ

Σύστημα κοινωνικής διαστρωμάτωσης που επικρατεί στην Ινδία και που είναι θεμελιωμένο σε κληρονομικούς αλλά και σε θρησκευτικούς παράγοντες ……. ” Η κάστα δεν είναι επαγγελματικός ή ένας πολιτικός σύνδεσμος , αλλά ένας θρησκευτικός θεσμός … Η κάστα υπόκειται σε αυστηρότατους …

Συνέχεια »