Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 54)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΕΥΠΙΣΤΙΑ

Είναι η ιδιότητα του ανθρώπου εκείνου ο οποίος πιστεύει εύκολα , χωρίς βασανιστικό έλεγχο , άκριτα πολλές φορές , τη γνώμη και την άποψη των άλλων .

Συνέχεια »

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδίκευση είναι η ενασχόληση του ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο τομέα εργασίας , με αποτέλεσμα τη βαθύτερη γνώση και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απόδοσής του .

Συνέχεια »

ΕΞΗ

1) Η συνήθεια η οποία αποκτιέται με την επαναλαμβανόμενη ικανοποίηση μιας επιθυμίας και δημιουργεί την ανάγκη να ικανοποιείται συνεχώς . 2) Η τάση και η ικανότητα για την αυτόματη αναπαραγωγή όμοιων ενεργειών .

Συνέχεια »

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είναι η εκλογίκευση κάποιων πραγμάτων , καταστάσεων , διαδικασιών , ώστε να λειτουργήσουν περισσότερο γόνιμα και δημιουργικά και να αποφευχθούν οι παρενέργειες των ενστικτωδών και των άλογων συμπεριφορών . Ο εξορθολογισμός πηγάζει από την ανάγκη συστηματικότερης , αρμονικότερης ρύθμισης της …

Συνέχεια »

ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ

Είναι η άκαμπτη επιμονή στα δόγματα ή στις αντιλήψεις μιας κοσμοθεωρίας και η προσπάθεια επιβολής τους και στους άλλους ανθρώπους . Ο εξτρεμισμός ταυτίζεται με την ακαμψία και την αδιαλλαξία . Οι εξτρεμιστές καταφεύγουν στη βία , γιατί προσπαθούν να …

Συνέχεια »

ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

Φιλοσοφική θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι πηγή των γνώσεων είναι η εμπειρία , η άμεση δηλαδή αντίληψη αντικειμένων και φαινομένων μέσω των αισθήσεων . Σε αντίθεση με τον ορθολογισμό , αρνείται την ύπαρξη “έμφυτων ιδεών ” πιστεύοντας ότι το ανθρώπινο …

Συνέχεια »

ΕΜΠΟΡΙΟ

Είναι το σύνολο των εργασιών με τις οποίες πετυχαίνεται η μεταφορά των αγαθών από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης με σκοπό την άντληση κέρδους .

Συνέχεια »

ΕΜΠΟΡΟΚΡΑΤΙΑ

Οκονομικοπολιτική θεωρία που απέβλεπε στην αύξηση της εθνικής ευημερίας και της κρατικής εξουσίας με τη συσσώρευση πολύτιμων μετάλλων στο εσωτερικό της επικράτειας …. Η συγκεκριμένη πολιτική που ονομάστηκε ” εμποροκρατία ή μερκαντιλισμός εφαρμόστηκε κυρίως κατά την διάρκεια του 16ου και …

Συνέχεια »

ΕΝΔΟΓΑΜΙΑ

Σύνολο κανόνων που απαγορεύει το γάμο έξω από τα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή θρησκευτικής κοινότητας και επιβάλλει την τέλεσή του μέσα σε αυτά τα πλαίσια .

Συνέχεια »

ΕΝΟΡΑΣΗ

Είναι η άμεση γνώση ενός αντικειμένου ή φαινομένου , η αστραπιαία σύλληψη της ουσίας ή των σχέσεων του συγκεκριμένου αντικειμένου ή φαινομένου . Οι μορφές ενόρασης είναι : α) Εμπειρική και β) Λογική ..

Συνέχεια »

ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ

Όρος που χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης για να υποδηλώσει ότι μια πραγματικότητα έφτασε στον ανώτατο βαθμό ανάπτυξής της …. Τέλος, η ” εντελέχεια ” δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη λέξη ” ενδελέχεια ” που σημαίνει διάρκεια .

Συνέχεια »

ΕΞΑΣΤΙΣΜΟΣ

Είναι η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων που προκαλείται από την εισροή αγροτικών πληθυσμών και η παράλληλη συρρίκνωση του πληθυσμού στην ύπαιθρο . Ακόμη , είναι μετάδοση της αστικής κουλτούρας και η αφομοίωσή της από πληθυσμούς που δεν είναι αστικοί …

Συνέχεια »