Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 55)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ

1 . Προσπάθεια ορθολογικής προσέγγισης της πραγματικότητας με ταυτόχρονη απόρριψη όλων των μυθολογικών ή άλογων ερμηνειών που αναφέρονται σ΄αυτήν . Η εκλογίκευση αποτελεί δείγμα πειθαρχημένης και συγκροτημένης σκέψης και στάθηκε βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιστήμης . 2 . …

Συνέχεια »

ΕΚΣΤΑΣΗ

Κατάσταση κατά την οποία το άτομο απορροφάται από μια συγκεκριμένη ιδέα ή μια ιδιαίτερη συγκίνηση με αποτέλεσμα να αποχωρίζεται από την πραγματικότητα .

Συνέχεια »

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Η διαδικασία εκείνη κατά την οποία μια κοινωνία προσπαθεί να μεταβάλλει τις αναχρονιστικές δομές και να τις προσαρμόσει στα δεδομένα των ανεπτυγμένων χωρών ….. Απόρριψη του παλιού , του συντηρητικού και υιοθέτηση του καινούριου , του προοδευτικού .

Συνέχεια »

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1 . Είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του – οικονομική , κοινωνική , πολιτική , ηθική – χωρίς ταυτόχρονα να περιορίζει την ανεξαρτησία των άλλων . 2 . Είναι η απαλλαγή του ατόμου από …

Συνέχεια »

ΕΛΙΤ

Ο όρος ελίτ χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει : α) Τους εκλεκτούς γενικά , β) άτομα ή κοινωνικές ομάδες που διαθέτουν κύρος και γόητρο , γ) την αξιολογότερη μερίδα ατόμων σ΄ ένα συγκεκριμένο τομέα ( αθλητικό , διανόηση , λογοτεχνία …

Συνέχεια »

ΕΘΙΜΟ

Κάθε συνήθεια καθολικού χαρακτήρα , για μια κοινωνική ομάδα , που προέρχεται από την παράδοση και τηρείται από όλα τα μέλη αυτής της ομάδας . Το έθιμο αποτελεί πηγή δικαίου , είναι το άγραφο δίκαιο που υπήρξε πρωτύτερο του νόμου …

Συνέχεια »

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Πολιτική θεωρία που διακρίνεται για τον ολοκληρωτικό της χαρακτήρα που συνδυάζει στοιχεία ενός ακραίου εθνικισμού και ενός ειδικά προσαρμοσμένου κρατικού σοσιαλισμού . (π.χ . εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ) .

Συνέχεια »

ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

Η τάση που εξιδανικεύει τον πολιτισμό του έθνους και τον κατατάσσει σε ψηλότερες μορφές σχετικά με τον πολιτισμό άλλων εθνών . Ο εθνοκεντρισμός αποτελεί μορφή εθνικής ομφαλοσκόπησης , εσωστρέφειας , εθνικού επαρχιωτισμού και υποτιθέμενης πολιτισμικής αυτάρκειας .

Συνέχεια »

ΕΘΝΟΣ

Είναι μία κοινότητα ανθρώπων με κοινά ιστορικά βιώματα , κοινή καταγωγή , κοινή γλώσσα ή θρησκεία , κοινό πολιτισμό και κοινή εθνική συνείδηση . Η ύπαρξη του έθνους προϋποθέτει την έννοια του “εμείς ” , την αποκρυστάλλωση δηλαδή της εθνικής …

Συνέχεια »

ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

Είναι η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανίας) μιας χώρας σε τέτοιο βαθμό , ώστε να συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό , από τους άλλους παραγωγικούς τομείς , στη διαμόρφωση του εθνικού προϊόντος .

Συνέχεια »

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η αρχική σημασία της λέξης ήταν συνάθροιση του λαού , σύναξη . Ο Χριστιανισμός έδωσε στη λέξη ειδική σημασία , ώστε εκκλησία να ονομάζεται το σύνολο των χριστιανών και κατ’ επέκταση οι χριστιανοί που ανήκουν πολιτικά σε ένα κράτος (Εκκλησία …

Συνέχεια »

ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΜΟΣ

Σύνολο απόψεων που εκφράζουν την προσπάθεια να συγκερασθούν οι αντίθετες θέσεις των φιλοσοφικών συστημάτων που παρουσιάσθηκαν στην Ιστορία , για να γίνει δυνατή μια ένωσή τους σε μία νέα θεωρία που θα συμπεριλαμβάνει τα θετικότερα στοιχεία αυτών των φιλοσοφικών συστημάτων …

Συνέχεια »

ΔΟΜΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΣ

Ο δομολειτουργισμός αποτελεί μία από τις κοινωνιολογικές σχολές που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την κοινωνική διαστρωμάτωση . Είναι οι θεωρητικοί της ισορροπίας με την έννοια ότι βλέπουν την κοινωνία ως ένα οργανισμό που προσπαθεί να διατηρηθεί σε μια κατάσταση ισορροπίας ..

Συνέχεια »

ΔΟΥΛΕΙΑ

Η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του και όλα τα δικαιώματά του βρισκόμενος σε κατάσταση απόλυτης εξάρτησης από κάποιον άλλο .

Συνέχεια »