Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 56)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

Πολιτική θεωρία που διακρίνεται για τον ολοκληρωτικό της χαρακτήρα που συνδυάζει στοιχεία ενός ακραίου εθνικισμού και ενός ειδικά προσαρμοσμένου κρατικού σοσιαλισμού . (π.χ . εθνικοσοσιαλισμός του Χίτλερ) .

Συνέχεια »

ΔΟΓΜΑ / ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δόγμα είναι μια γνώμη που δε στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται ως ορθή . Δογματισμός είναι η προσπάθεια υποστήριξης μιας άποψης με τη βοήθεια ενός δόγματος .. Αντίληψη στη φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη …

Συνέχεια »

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Είναι μορφή απολυταρχικής διακυβέρνησης , από ένα ή περισσότερα άτομα , με αυθαίρετα πολιτικά μέσα και πρακτικές . Στη διάρκεια της δικτατορικής διακυβέρνησης μιας χώρας αναστέλλονται οι ατομικές , πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες , όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγμα …

Συνέχεια »

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ

Είναι η τάση που εκφράζει την ανάγκη των διεθνών επαφών και σχέσεων , τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη των λαών , παραβλέποντας τις όποιες εθνικές ή πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν .

Συνέχεια »

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ)

Είναι η οικονομική , κοινωνική , πολιτική και κυρίως ιδεολογική κίνηση που έθετε ως στόχο την αλλαγή όλων των κοινωνικών δομών που βασίζονται σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες . “Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητά του” .

Συνέχεια »

ΔΙΑΝΟΗΣΗ

Ονομάζεται το κοινωνικό στρώμα που έχει είτε ως επαγγελματική απασχόληση την πνευματική εργασία και τη διάδοση του πολιτισμού είτε ασκεί αυτές τις δραστηριότητες από άλλη κοινωνική παράμετρο ..

Συνέχεια »

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ

Θεωρία για την ερμηνεία της φύσης και της κοινωνικής πραγματικότητας όπως τη συνέλαβαν οι Μάρξ – Ένγκελς και την ανέπτυξαν αργότερα άλλοι μαρξιστές . Η ύλη , οι κοινωνικές σχέσεις , το κοινωνικό είναι , καθορίζει τη συνείδηση του ανθρώπου …

Συνέχεια »

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που στηρίζεται στην ισονομία , ισοτιμία των πολιτών και τους δίνει το δικαίωμα να αμυνθούν εναντίον των επεμβάσεων του κράτους στους τομείς της ατομικής έκφρασης και δραστηριότητας ….

Συνέχεια »

ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ / ΔΗΜΑΓΩΓΟΣ

Είναι η μέθοδος άσκησης εξουσίας κατά την οποία ο πολιτικός παραπλανά , αποπροσανατολίζει το λαό με ευτελείς κολακείες και με πολιτικά τεχνάσματα . Δημαγωγός είναι ο πολιτικός που ασκεί την εξουσία με τον παραπάνω τρόπο , ενδιαφερόμενος όχι για το …

Συνέχεια »

ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ

Τρόπος άσκησης της εξουσίας . Σε αυτή την περίπτωση η δεσποτεία και συνακόλουθα ο δεσποτισμός ταυτίζεται με την αντιδημοκρατική , αυταρχική ή και ολοκληρωτική συμπεριφορά κατά την άσκηση εξουσίας .

Συνέχεια »