Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες (Σελίδα 56)

Ορισμοί και Θεωρίες

Πλούσιο υλικό από διάφορους ορισμούς και θεωρίες από διάφορα πεδία διαφόρων επιστημών!

ΕΘΙΜΟ

Κάθε συνήθεια καθολικού χαρακτήρα , για μια κοινωνική ομάδα , που προέρχεται από την παράδοση και τηρείται από όλα τα μέλη αυτής της ομάδας . Το έθιμο αποτελεί πηγή δικαίου , είναι το άγραφο δίκαιο που υπήρξε πρωτύτερο του νόμου …

Συνέχεια »

ΔΟΚΙΜΙΟ

Ένα σύντομο , γρήγορα γραμμένο ευπρόσιτο στο πλατύ κοινό κείμενο ,που αποτελεί μια απόπειρα να προσεγγίσει κανείς σε αρκετό βαθμό ένα θέμα κριτικής , επιστήμης , τέχνης , ηθών με γνώσεις και καλλιέργεια , χωρίς όμως να το εξαντλεί , …

Συνέχεια »

ΓΝΩΜΙΚΟ

Είναι σύντομες φράσεις που εκφράστηκαν γραπτά ή προφορικά από μια προσωπικότητα , συνήθως ευρύτερα αποδεκτή , και περιέχουν ένα ολοκληρωμένο νόημα με γενική ισχύ ή έστω με ισχύ που επεκτείνεται σε πολλούς τομείς της ζωής .

Συνέχεια »

ΔΟΓΜΑ / ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δόγμα είναι μια γνώμη που δε στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και λαμβάνεται ως ορθή . Δογματισμός είναι η προσπάθεια υποστήριξης μιας άποψης με τη βοήθεια ενός δόγματος .. Αντίληψη στη φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία μπορούμε να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη …

Συνέχεια »

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Είναι μορφή απολυταρχικής διακυβέρνησης , από ένα ή περισσότερα άτομα , με αυθαίρετα πολιτικά μέσα και πρακτικές . Στη διάρκεια της δικτατορικής διακυβέρνησης μιας χώρας αναστέλλονται οι ατομικές , πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες , όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγμα …

Συνέχεια »

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ

Είναι η τάση που εκφράζει την ανάγκη των διεθνών επαφών και σχέσεων , τη συναδέλφωση και την αλληλεγγύη των λαών , παραβλέποντας τις όποιες εθνικές ή πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν .

Συνέχεια »

ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ)

Είναι η οικονομική , κοινωνική , πολιτική και κυρίως ιδεολογική κίνηση που έθετε ως στόχο την αλλαγή όλων των κοινωνικών δομών που βασίζονται σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και νοοτροπίες . “Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανωριμότητά του” .

Συνέχεια »

ΔΙΑΝΟΗΣΗ

Ονομάζεται το κοινωνικό στρώμα που έχει είτε ως επαγγελματική απασχόληση την πνευματική εργασία και τη διάδοση του πολιτισμού είτε ασκεί αυτές τις δραστηριότητες από άλλη κοινωνική παράμετρο ..

Συνέχεια »

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΥΛΙΣΜΟΣ

Θεωρία για την ερμηνεία της φύσης και της κοινωνικής πραγματικότητας όπως τη συνέλαβαν οι Μάρξ – Ένγκελς και την ανέπτυξαν αργότερα άλλοι μαρξιστές . Η ύλη , οι κοινωνικές σχέσεις , το κοινωνικό είναι , καθορίζει τη συνείδηση του ανθρώπου …

Συνέχεια »

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που στηρίζεται στην ισονομία , ισοτιμία των πολιτών και τους δίνει το δικαίωμα να αμυνθούν εναντίον των επεμβάσεων του κράτους στους τομείς της ατομικής έκφρασης και δραστηριότητας ….

Συνέχεια »