Μενού

Παιδισμός ή Παιδομορφισμός

Δυσπλασία, που χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση στα ενήλικα άτομα φυσικών και
ψυχικών χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας. Εκείνος που πάσχει από παιδισμό
έχει μικρό όπως του παιδιού ανάστημα, αλλά και η γενική όψη του σώματος του
είναι όμοια με την παιδική. Τη σωματική αυτήν ανωμαλία ακολουθεί συνήθως η
ελλιπής ψυχική ανάπτυξη και η διανοητική καθυστέρηση. Επίσης, ο παιδισμός σχεδόν
πάντοτε συνυπάρχει με υποτυπώδη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και έλλειψη των
δευτερογενών χαρακτηριστικών. Η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε διαταραχές της
λειτουργίας των αδένων έσω έκκρισης, διαμαρτίες στη διάπλαση, εξαιτίας νοσήματος
της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη ή κληρονομικών αιτίων.


Αφήστε μια απάντηση