Μενού

Παμψυχισμός ή Παμψυχιαρχία

Φιλοσοφική θεωρία, κατά την οποία όλα είναι έμψυχα. Κάθε ύλη δεν έχει μόνο ζωή,
αλλά και ψυχή και κάθε υλικό γεγονός φανερώνει κάποιο ψυχικό γεγονό. Παμψυχιστές
ήταν οι αρχαίοι Ίωνες φιλόσοφοι, ιδιαίτερα ο Θαλής, από τους μεταγενέστερους δε
ο Λάιμπνιτς, ο Σέλλιγκ, ο Φέχνερ, ο Σοπενχάουερ, ο Γκαίτε και άλλοι που
ονομάζονταν υλοζωιστές.


Αφήστε μια απάντηση