Μενού

Παντερναλισμός

Δόγμα που επικράτησε κυρίως κατά το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ού, σύμφωνα
με το οποίο ο προϊστάμενος ιδρύματος, υπηρεσίας, επιχείρησης κτλ. πρέπει να
ασκεί εποπτεία στους υφισταμένους του και να αποφασίζει κατά την κρίση αγαθού
ανδρός, ως να είναι δηλαδή αρχηγός οικογένειας, χωρίς να στηρίζεται στις
επιστημονικές έρευνες και τις συγκριτικές παρατηρήσεις, που απορρέουν από αυτές.


Αφήστε μια απάντηση