Μενού

Πασιφισμός

Το σύνολο των θεωριών ή ενεργειών, με τις οποίες επιζητείται η κατάργηση του
πολέμου και η επικράτηση διαρκούς ειρήνης. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά λίγα χρόνια πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, προκειμένου να εκφράσει
τις ειρηνιστικές τάσεις, για να αποτραπεί η καταστροφή της ανθρωπότητας από
πολεμική σύρραξη.


Αφήστε μια απάντηση