Μενού

Πειθιατισμός

Παθολογική κατάσταση, που εκδηλώνεται με ποικιλία διαταραχών, σε ορισμένα άτομα
υστερικά κυρίως και μονομανιακά. Ο πειθιατισμός και η υστερία απομιμμούνται όλες
τις νευροψυχικές ανωμαλίες και διαταραχές και μάλιστα τη νευρασθένεια, όλες τις
μορφές των παραλύσεων, σπασμωδιών, όλες τις ψυχώσεις, τα τικ και τις επιληπτικές
κρίσεις ακόμη, άλλοτε μεν ενσυνείδητα, άλλοτε δε υποσυνείδητα, πάντοτε όμως με
μεγάλη δόση μυθομανίας. Ο πειθιατισμός προκαλείται με την υποβολή και
θεραπεύεται με την πειθών. Η ψυχονεύρωση αυτή προσβάλλει και τα δύο φύλα,
περισσότερο όμως τις γυναίκες. Η κληρονομικότητα, οι ανωμαλίες του γεννητικού
συστήματος, η υπερλειτουργία κυρίως των γεννητικών αδένων, η μη ικανοποίηση της
γενετήσιας ορμής συντελούν στην εκδήλωση του πειθιατισμού και των υστερικών
κρίσεων.


Αφήστε μια απάντηση