Μενού

Πεμπτοφαλαγγισμός

Διεθνής πολιτικός και στρατιωτικός όρος, που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό εκείνων που συμπαθούν και υποστηρίζουν τους εχθρούς της εμπόλεμης
χώρας. Σκοπός του πεμπτοφαλαγγισμού είναι η διάδοση ψευδών ειδήσεων για τη
δημιουργία σύγχυσης και πανικού στον πληθυσμό, η κατασκοπία, το σαμποτάζ κ.λπ.
Κατά μια εκδοχή, ο όρος καθιερώθηκε στην εποχή του ισπανικού εμφύλιου πολέμου
(1936-1939). Όταν ανακοινώθηκε στο στρατηγό Μιάχα, που οργάνωσε την άμυνα της
Μαδρίτης, ότι τέσσερις φάλαγγες βαδίζουν εναντίον της πόλης, απάντησε : Φοβούμαι
μόνο την πέμπτη. Ο όρος από τότε επικράτησε και χρησιμοποιήθηκε πολύ σε όλες τις
εμπόλεμες χώρες κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στις μετέπειτα τοπικές
συρράξεις.


Αφήστε μια απάντηση