Μενού

Πιετισμός

Προτεσταντική θρησκευτική κίνηση, που αποβλέπει στην αναζωογόνηση της ευσέβειας
και χαρακτηρίζεται από τη σπουδαιότητα που δίδεται στο συναίσθημα στον ηθικό
βίο. Το όνομα δόθηκε σε ένα συγκεκριμένο μεταρρυθμιστικό κίνημα, που σημειώθηκε
στους κόλπους του γερμανικού λουθηρανισμού κατά το 17ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 1675 από τον Αλσατό κληρικό Σπένερ στο έργο του Ευσεβείς
επιθυμίες. Η εμφάνιση του πιετισμού ερμηνεύεται με τις θρησκευτικές συνθήκες,
κάτω από τις οποίες τελούσε η Γερμανία μετά τον Τριακονταετή  Πόλεμο. Ο
λουθηρανισμός συνταρασσόταν από συνεχείς διενέξεις και οι θεολόγοι έθεταν τα
συμβολικά βιβλία στο ίδιο  επίπεδο με την Αγία Γραφή. Η θεολογία είχε 
ξεπέσει, οι Εκκλησίες είχαν παντού υποταχτεί στους κοσμικούς άρχοντες και το
κήρυγμα δεν παρουσίαζε τη ζωντάνια που είχε σε παλαιότερες εποχές.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr