Μενού

Πλατωνισμός

Ιδεαλιστική φιλοσοφική τάση που στηρίζεται στην περί κόσμου και περί ζωής θεωρία
του Πλάτωνα. Η ιστορία του πλατωνισμού είναι η εξιστόριση κι έκθεση της
επιβίωσης της πλατωνικής σκέψης και των πλατωνικών επιδράσεων από τα χρόνια της
Ακαδημίας του μεγάλου φιλοσόφου ως σήμερα. Στην ουσία, η ιστορία του πλατωνισμού
ταυτίζεται με την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας, γιατί από την εποχή του
πλάτωνα και ύστερα η παρακολούθηση της φιλοσοφικής σκέψης των μετά τον Πλάτωνα
φιλοσόφων υποχρεώνεται να θέτει και να δίνει απάντηση στο ερώτημα : ποιά στάση
τήρησε κάθε φιλόσοφος απέναντι στην πλατωνική φολοσοφική θεωρία;

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr