Μενού

Πολεομορφισμός

Ο όρος προέρχεται από την αγγλική λέξη ουρμπανισμός και υποδηλώνει την επιρροή
των αστικών κέντρων στη γύρω ύπαιθρο χώρα. Η επιρροή αυτή αφορά συνήθως στα ήθη
κι έθιμα και τα χαρακτηριστικά των αστικών αυτών κέντρων. Ο ορισμός αυτός του
πολεομορφισμού βρίσκεται κοντά στον οικολογικό ορισμό της δεσπόζουσας
λειτουργίας των πόλεων. Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα του είναι, ότι συγχέει
τη διαδικασία της συγκέντρωσης προς τις πόλεις, που ορισμένοι αποκαλούν
ουρμπανισμό αλλά που πρόκειται για την αστυφιλία. Ο πολεομορφισμός εμφανίζεται
μόνο, όταν σε ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων μιας περιοχής εγκαθίσταται σε
πόλεις, για να διαβιώσει εκεί, φαινόμενο που παρατηρήθηκε μεταπολεμικά στην
ύπαιθρο χώρας μας, με τη μετακίνηση μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού προς
εγκατάσταση στις μεγάλες πόλεις.


Αφήστε μια απάντηση