Μενού

Πρεσβυτεριανισμός

Εκκλησιαστικό σύστημα που εφάρμοσε ο Καλβίνος και που παραχωρεί τη διοίκηση της
Εκκλησίας σε μεικτό σώμα από κληρικούς και λαϊκούς. Πρόκειται για το λεγόμενο
πρεσβυτέριον. Ο όρος πρεσβυτεριανισμός χρησιμοποιήθηκε αρχικά προς δήλωση των
αγγλόφωνων καλβινιστικών Εκκλησιών και ορισμένων νέων Εκκλησιών, όπως η Εκκλησία
της Βραζιλίας. Με όλες τις σφοδρές αντιδράσεις διαδόθηκε στη Γαλλία, τη Σκωτία,
τη Β. Αμερική, την Αγγλία. Η Αγγλική Πρεσβυτεριανή Εκκλησία αριθμεί περίπου 100
χιλ. πιστούς. Στις ΗΠΑ, τα μέλη της ανέρχονται σε 4 εκατομ. περίπου. Το 1877
ιδρύθηκε σύνδεσμος των πρεσβυτεριανών Εκκλησιών, που παρουσίασε σπουδαία
δράση στην εξωτερική ιεραποστολή. Το 1921 συστήθηκε ο παγκόσμιος
μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος με 40 εκατομ. οπαδούς.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr