Μενού

Προσηλυτισμός

Άμεση ή έμμεση προσπάθεια προς διείσδυση στη θρησκευτική συνείδηση ετεροδόξων,
με σκοπό τη μεταβολή της. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με κάθε είδους παροχές ή
υποσχέσεις, με ηθική ή υλική βοήθεια, με μέσα απατηλά, με κατάχρηση της
εμπιστοσύνης ή και με εκμετάλλευση της πνευματικής αδυναμίας. Ιδιαίτερα
επιβαρυντική αιτία θεωρείται η άσκηση προσηλυτισμού σε σχολεία ή μορφωτικά και
φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr