Μενού

Πυρρωνισμός

Γνωσιολογική θεωρία του φιλοσόφου Πύρρωνα, η οποία αρνείται κάθε γνώση, γιατί κατ’ αυτόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ούτε αλήθεια ούτε ψεύδος. Άλλωστε, κατά τη θεωρία αυτήν, όλα τα πράγματα είναι ίσια, όμοια και χωρίς διαφορές και συνεπώς η γνώση μας γι αυτά δεν μπορεί να είναι ούτε αληθινή ούτε ψεύτικη. Αντικειμενική γνώση της φύσης και του κόσμου δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί οι περιορισμένες κι ελαττωματικές αισθήσεις μας δεν είναι δυνατό να συλλάβουν πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας, η οποία πάντα θα μας διαφεύγει.


Αφήστε μια απάντηση