Μενού

Ρεαλισμός

Όρος που στη φιλοσοφία σημαίνει πραγματοκρατία. Ρεύμα αισθητικό στις εικαστικές τέχνες, που επιδιώκει την πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Ο μεσαιωνικός ρεαλισμός συνεχίζει τη γραμμή του Πλάτωνα στη φιλοσοφία σχετικά με τη λύση του προβλήματος της σχέσης της έννοιας και του αντικειμενικού κόσμου, του γενικού και του ενικού (ατομικού).
Κοινωνικός ρεαλισμός μπορεί να ονομαστεί οποιαδήποτε άποψη, που θεωρεί ότι σύνολα, όπως το κράτος, η κοινωνία, η κουλτούρα, οι ομάδες, οι θεσμοί, οι σχέσεις, οι διαδικασίες κ.ά., είναι κάτι παραπάνω και πέρα από τα άτομα, με τα όποια λειτουργούν ή τη συμπεριφορά, με την οποία εκδηλώνονται.


Αφήστε μια απάντηση