Μενού
Αρχική / Εγκυκλοπαίδεια / Εγκυκλοπαιδικά / Ορισμοί και Θεωρίες / Ρεζιοναλισμός – Περιφερισμός – Τοπικισμός

Ρεζιοναλισμός – Περιφερισμός – Τοπικισμός

Ο όρος που περιφραστικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως περιφερειακή ανάπτυξη, δηλώνει α : ένα πολιτικό και πολιτιστικό κίνημα, που επιδιώκει να προστατεύει και να ενθαρρύνει μια επιτόπια κουλτούρα και να προωθεί αυτόνομους πολιτικο0ύς θεσμούς σε συγκεκριμένες περιοχές, β : ένα διοικητικό και πολιτικό κίνημα, που αποβλέπει να δημιουργηθεί μια δημοκρατικοποιημένη και ολοκληρωμένη κυβερνητική διάρθρωση (δομή) σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ του κράτους και των παραδοσιακών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εναλλακτικά.


Αφήστε μια απάντηση