Μενού

Ριζοσπαστισμός

Η έννοια του όρου υποδηλώνει μια σύνθετη συμπεριφορά, που τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα εξής : 1) Η έντονη στάση του ατόμου απέναντι σε ένα ορισμένο κοινωνικό θεσμό ή κοινωνική τάξη. 2) Η ξεχωριστή φιλοσοφία κι ένα ορισμένο πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής, το οποίο αποβλέπει στη συστηματική καταστροφή αυτού που μισεί ο ριζοσπάστης και την αντικατάσταση του από ια πίστη, μορφή τέχνης, επιστήμης ή κοινωνίας κ.λπ., που λογικά αποδεικνύεται ως πιο σωστή ή τουλάχιστον πιο δίκαιη από αυτήν που καταδικάζεται. 3) Ο ριζοσπαστισμός τείνει με διάφορες μεθόδους και δημοκρατικούς όρους να ορίσει τους σκοπούς.
Η συναισθηματική εκτόνωση του ριζοσπάστη κατευθύνεται εναντίον των τάξεων και υπέρ των μαζών, εναντίον των προνομιούχων και υπέρ των μη προνομιούχων, εναντίον η των ιδιοκτητών και υπέρ των ακτημόνων, η δε εύνοια του απλώνεται στο σύνολο και όχι στο άτομο.


Αφήστε μια απάντηση