Μενού

Σαμανισμός

Το σύνολο των μαγικών πράξεων ορισμένων ουραλοαλταϊκών φυλών της Κεντρικής και Βόρειας Ασίας. Παράγεται από τη λέξη σαμάν που στην τοπική γλώσσα σημαίνει ιερέας – μάγος. Ο σαμανισμός είχε μεγάλη διάδοση στους λαούς της Βόρειας Σιβηρίας και του Αλτάι. Ο σαμάν ισχυρίζεται ότι έχει σχέσεις με τα πνεύματα, τα οποία μπορεί να εξουσιάζει και ότι μπορεί με τη βοήθεια τους να θεραπεύει ασθένειες ή να οδηγεί με ασφάλεια τις ψυχές τους στον άλλο κόσμο, όταν η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική.


Αφήστε μια απάντηση