Μενού

Σιχισμός

Θρησκευτική αίρεση στην Ινδία και το Πακιστάν. Ο σιχισμός είναι χωριστή θρησκεία, που επιδιώκει να συμφιλιώσει το εικονοκλαστικό Ισλάμ με το πανθεϊστικό ινδουισμό. Οι Σιχ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ινδία το 1500 μ. Χ., ιδρυτής δε του σιχισμού είναι ο Νακάτ. Τούτο διαδέχτηκαν εννιά δάσκαλοι. Ο σημερινός σιχισμός απορρίπτει την ινδουιστική ειδωλολατρία και δέχεται τον αυστηρό μονοθεϊσμό.
Λατρεύει το Νακάτ και την ιερά βίβλο του Άντι Γκράντα, απορρίπτει τις ταξικές διακρίσεις, δέχεται όμως την ινδουιστική διδασκαλία για τη μετεμψύχωση. Η περί θεού αντίληψη έχει μυστικιστικό χαρακτήρα. Οι Σιχ έχουν αποδεχθεί το δυτικό πολιτισμό, παραχώρησαν δε στις γυναίκες τους ισότητα δικαιωμάτων με τους άντρες.


Αφήστε μια απάντηση