Μενού

Σολιψισμός ή αυτοκρατία

Φιλοσοφική θεωρία, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό (ατομικό) εγώ αποτελεί τη μόνη αληθινή πραγματικότητα, γιατί έχουμε άμεση αντίληψη του με τις αισθήσεις μας, ενώ τα άλλα εγώ, επειδή δεν έχουμε γι αυτά συνείδηση, αλλά παραστατική και έμμεση αντίληψη, δεν παρουσιάζουν αντικειμενική υπόταση.
Σχετικά ο Καρτέσιος διατυπώνει την άποψη ότι, ο σολιψισμός αποτελεί το πρώτο χρονικό βήμα στη φιλοσοφική μέθοδο, που είναι όμως απαραίτητο για την περαιτέρω διερεύνηση, για να μας οδηγήσει από την αμφιβολία στην τεκμηρίωση και στην ουσιαστικότερη προβολή των ζητούμενων θεμάτων.


Αφήστε μια απάντηση