Μενού

Στρουκτουραλισμός

Κατεύθυνση στις ανθρωπιστικές γνώσεις, που συνδέεται με την εφαρμογή της μεθόδου της μοντελοποίησης των στοιχείων της σημειωτικής, της τυποποίησης και της μαθηματικοποίησης στη γνωσιολογία, την εθνογραφία, την ιστορία κ.ά. Ο στρουκτουραλισμός έχει ως αντικείμενο έρευνας τον πολιτισμό, θεωρούμενο ως σύνολο συστήματος σημείων.
Βάση της στρουκτουραλιστικής μεθόδου είναι η αποκάλυψη της δομής ως ένα σχετικά σταθερό σύνολο σχέσεων. Ο στρουκτουραλισμός έδειξε την αποδοτικότητα του στη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού των πρωτόγονων φυλών αλλά και σε άλλους τομείς.


Αφήστε μια απάντηση