Μενού

Θεματισμός

Θεματισμός : Στην Βυζαντινή μουσική , δύο από τα σαράντα άφωνα σημάδια , ή σημάρια , ή μεγάλες υποστάσεις της παλιάς βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας.


Αφήστε μια απάντηση