Μενού

ΒΑΚΟΥΙΣΜΟΣ

Θεωρία της παλιότερης φυσικής για την ύπαρξη κενού στη φύση ( χώρου ) . Αντίθετα προς το γνωστό αξίωμα των αρχαίων επιστημόνων , κατά το οποίο “η φύση φοβάται το κενό ” , ο βακουισμός παραδεχόταν ότι στη φύση υπάρχει πραγματικά χώρος ( κενό ) , που δεν περιέχει ούτε αέρα ούτε οποιαδήποτε άλλη σταθμητή ύλη . Η θεωρία αυτή εγκαταλείφθηκε μετά τα πειράματα του Τορρικέλλι και ο όρος βακουισμός έχει περιέλθει σε αχρηστία .


Αφήστε μια απάντηση