Μενού

ΒΑΒΙΣΜΟΣ

Η διδασκαλία του Μπαμ , Πέρση μεταρρυθμιστή του ισλαμισμού το 19ο αι. Κατά το βαβισμό ο θεός είναι ενιαίος , αμετάβλητος , αιώνιος . Είναι δύναμη , ισχύς , βούληση , δράση , συγκατάβαση , δόξα και αποκάλυψη . Ο βαβισμός διατυπώνει αξιόλογα ηθικά και κοινωνικά διδάγματα , που αποτελούν ως ένα βαθμό αντιγραφή του Ευαγγελίου .


Αφήστε μια απάντηση